Skolioza – co warto wiedzieć?


Skolioza – jest to wada postawy, spowodowana trójpłaszczyznową deformacją kręgosłupa, w której kąt skrzywienia kręgosłupa wynosi powyżej 10 stopni. Takie odchylenie od osi anatomicznej kręgosłupa, bądź też jego odcinka w płaszczyźnie czołowej, powoduje zmiany w układzie narządu ruchu oraz w narządach wewnętrznych.

Warto wiedzieć, że podczas wzrostu i rozwoju dziecka są pewne okresy, w których ryzyko występowania skoliozy wzrasta, ponieważ rozwój układu mięśniowego nie nadąża za rozwojem układu kostnego .Okresy wzrostowe wymagające szczególnej uwagi przypadają między  1 a 3 rok życia, również między 3 a 7 rok życia oraz między 12 a 15 rok życia dziecka.

Wczesne wykrycie skoliozy i odpowiednio prowadzona rehabilitacja pozwalają na korekcję i całkowite wyleczenie schorzenia, co niewątpliwie pozwala uniknąć poważnych deformacji kręgosłupa w przyszłości.

Skoliozy mogą być wrodzone lub nabyte lub też o nieznanym pochodzeniu. Do najczęstszych przyczyn powstawania zalicza się:

  • Przebywanie w nieprawidłowych pozycjach,
  • Brak ruchu,
  • Noszenie zbyt ciężkich plecaków lub toreb, często na jednym z ramion,
  • Inne schorzenia, takie jak – nieprawidłowe ustawienie miednicy, różna długość kończyn dolnych, choroby stóp lub stawu biodrowego.

 

Wyróżniamy skoliozy:

  • Czynnościowe – odwracalne, gdzie skrzywienie dotyczy płaszczyzny czołowej kręgosłupa,
  • Strukturalne – są wynikiem nieleczonych skolioz czynnościowych i charakteryzują się występowaniem kilku łuków skrzywień kręgosłupa. Skrzywienie te dotyczy trójpłaszczyznowej deformacji kręgosłupa.

Twoje dziecko jest w fazie rozwoju, a Ty monitorujesz jego prawidłowy wzrost? Przyjdź i sprawdź jak wygląda jego kręgosłup, czy niezbędne są ćwiczenia korekcyjne przy współpracy z fizjoterapeutą!

Fizjoterapeuta przeprowadzi odpowiednie badanie pod kątem skoliozy oraz oceni RTG kręgosłupa, uwzględniając stopień skrzywienia kręgosłupa na podstawie kąta Cobba.

Achh te słownictwo medyczne – co to jest kąt Cobba? Jak go wyliczać? Jakie są normy?

Kąt Cobba – zawarty pomiędzy górnym kręgiem krańcowym, a dolnym kręgiem krańcowym skrzywienia. Aby ocenić kąt, wykreśla się dwie proste przebiegające wzdłuż kręgów krańcowych, po czym rysuje się linie prostopadłe do wcześniej wykreślonych prostych. Kąt utworzony przez linie wskazuje kąt skrzywienia kręgosłupa.

  • Skrzywienia poniżej 10° nazywa się postawą skoliotyczną – jest to wczesne stadium schorzenia, zwane też skoliozą czynnościową – wymaga obserwacji i wdrożenia gimnastyki korekcyjnej w przypadku dzieci.
  • Skoliozy o kącie Cobba do 24° wymagają indywidualnie dobranych ćwiczeń rehabilitacyjnych.
  • Skoliozy między 24–40° leczone są poprzez specjalistyczne metody rehabilitacyjne oraz stosowanie gorsetów ortopedycznych.
  • Skoliozy z kątem większym niż 40-50° leczone są najczęściej operacyjnie.

 

Warto wiedzieć na jaki stopień zaawansowania ma Twoja skolioza lub Twojego dziecka, jak można wpłynąć na zmniejszenie dolegliwości bólowych i dysbalans mięśniowy.

Pamiętajmy, że skuteczność terapii wynika z prawidłowo dobranych ćwiczeń, a te wymagają przeprowadzenia rzetelnej konsultacji i badania.

 

ZAPRASZAMY

ACTIV CENTRUM REHABILITACJI

©2019 - 2023 Centrum Rehabilitacji ACTIV
Call Now Button